We weten ons gedragen door de hoop en het geloof dat de dood niet het laatste woord heeft voor wie gedoopt is in Jezus’ Naam. Tijdens een kerkelijke uitvaart bidden we dat onze dierbare overledene mag thuiskomen bij God, onze Vader. Ook vragen we Gods liefdevolle zorg voor allen die rouwen.

De kerkelijke uitvaartliturgie heeft plaats in een kerk.
Er kan ook gebruik gemaakt worden van de weekdagkapel om in intieme kring afscheid te nemen.

Een kerkelijke uitvaart kan met een eucharistie- of gebedsviering.

Om de twee maanden worden in een zondagsviering alle overledenen herdacht van wie we met een kerkelijke dienst afscheid namen. Alle families van de overledenen van het voorbije jaar die kerkelijk werden begraven, worden uitgenodigd naar de gemeenschappelijke gedachtenisviering op de vooravond van Allerheiligen in de Sint- Jacobuskerk.