Op dinsdag 16 juli vertrokken enkele Lichterveldse misdienaars op bedevaart naar Lourdes. Enkele foto's :

Via onderstaand artikel "Lourdes ondersteboven: dagboek van een bedevaart" kan je lezen wat deze reis voor onze jongeren betekend heeft. Uit dit verhaal kunnen we enkel besluiten dat Lourdes de jonge generatie diep geraakt heeft.