Op Margarethazondag vierden wij met vele mensen op een feestelijk wijze de eucharistie m.m.v. Margali en ondersteund door het St.-Henricuskoor.

Het levensverhaal van de H. Margaretha werd voorgelezen door 2 lectoren.

Ook de mensen vanuit de vereniging Nier Limburg waren er terug bij en dit voor de twintigste keer o.l.v. bezieler Maurice Mues die op het einde van de viering een klein Margaretha-ikoontje werd overhandigd. Ook de vriendenkring van nierpatiënten vanuit Roeselare waren opnieuw sterk vertegenwoordigd naast de andere talrijk opgekomen bedevaarders. De H. Margaretha blijft onze geliefde volksheilige sinds eeuwen vereerd in Lichtervelde en  die door velen toevlucht is van mensen in nood, toevlucht van toekomstige moeders,toevlucht van nierpatiënten, en toevlucht bij pijnen en krampen.

Met dank voor de foto's aan Dominique Plysier :