Op zaterdag 6 juli werd onze pastoor Marc Vantyghem voorgesteld als nieuwe pastoor van de 2 parochies in Zwevezele.

Bij het begin van de viering werden de sleutels van de beide kerken van Zwevezele door administrator Frans Verhaeghen overhandigd aan de nieuwe pastoor.

De lezingen van de zondag kwamen als een rode draad doorheen de viering. Net zoals de 72 leerlingen werden ook wij gezonden met een woord van vrede!

Er was een grote en deugddoende afvaardiging van mensen uit de beide parochies van onze pastorale eenheid die pastoor Marc een hart onder de riem kwamen steken. Achteraf werd er nog een glaasje aangeboden en kon er nog wat gezellig worden nagepraat. Het was het begin van een nieuwe start voor ieder van ons.

(met dank voor de foto' s aan Lode Anseel)


Op zondag 30 juni 2019, tijdens de St.-Christoffelviering, vond er aansluitend aan de eucharistieviering de jaarlijkse zegening van allerlei soorten voertuigen plaats.

Hierbij een aantal foto's van deze voertuigenzegening!


Op Sint-Henricus was er een druk bijgewoonde Pinksterviering als dankmoment voor alle eerste communicanten en vormelingen van deze parochie. Als slot van de viering zongen de vormelingen samen met het St.-Henricuskoor het mooie lied:

Jesus Christ, You are my life!

Een uitnodiging om deze woorden ook waar te maken na deze mooie feesten van Eerste Communie en Vormsel.


Op de vooravond van Pinksteren kwamen de eerste communicanten en vormelingen samen voor hun dankviering.
Een gelegenheidskoortje verzorgde de gezangen van de feestelijke viering.
Achteraf was er nog een receptie waarop de foto's van het Vormsel konden worden bekeken alsook de DVD's van beide vieringen besteld. Het was een vreugdevolle ontmoeting met allen die ervoor kozen om hierbij aanwezig te zijn.

Een vormeling zette de toon voor deze viering:

"Vandaag denken we even terug
aan het feestelijk moment van het vormsel en de eerste communie.
Op dat feest beloofden wij
dat wij willen leven vanuit de Geest die Jezus Christus bezielde.
Vriendschap behoort bij deze Geest.
Vriendschap, dat is:
tegen elkaar zeggen: "Hé, doe maar mee!"
Vriendschap heeft te maken
met het belangrijkste dat Jezus ons leerde:
"Hou van God en van de mensen om je heen."
Wij zijn hier vandaag bijeen om Jezus te danken.
Wij willen samen met Hem op weg gaan
en groeien naar volwassenheid.
Maar die weg kunnen wij niet alleen gaan,
wij hebben jullie daarbij nodig:
onze ouders, peter, meter, familie en vrienden.
Vandaag willen wij ook jullie danken,
omdat jullie ons gebracht hebben tot wat we nu zijn:
jonge mensen die willen leven
in de Geest van Jezus Christus."
In naam van alle communicanten gaf de pastoor aan alle aanwezigen een opdracht mee:

-als de ouders en grootouders
hun kinderen en kleinkinderen liefdevol begeleiden,

-als de school blijft opvangen
wat in het gezin door tijdsgebrek wel eens ontbreekt,

-als de kerk hartelijk genoeg is
om de ruimte te geven in ons verlangen om goede, grote mensen te worden
dan bouwen we samen verder aan een toekomst
waar iedereen een gelukkig mens kan worden,
en dat is het wat Jezus wilde.


Slot van de meimaand met eucharistie op de vooravond van Hemelvaart aan de Lourdesgrot van St.-Henricus Torhout met een mooie opkomst.


Proficiat aan alle jongens en meisjes van onze pastorale eenheid die in het weekend 25-26 mei hun Eerste Communie meemaakten.
Met dank aan Jan en Kurt voor de foto's.

  • Eerste leerjaar St.-Henricus 

  • Eerste leerjaar 't Vlot en De Valke

  • eerste leerjaar Beverbos


Elke jaar is het de goede gewoonte dat we samenkomen op een hoeve  voor de viering van de kruisdagen op de maandag voor Hemelvaart. Dit jaar was dit het geval op de hoeve Decaestecker in de Damplasstraat.

De Kruisdagen zijn een rijke traditie waardoor we onze diepe band met de land - en tuinbouw uitdrukken en ons geloof in God en het leven zelf hernieuwen. Het leven, dat we niet altijd in de hand hebben, en waarvan we ons bewust willen zijn dat het ons gegeven wordt.

Voor de vruchten van het veld is de boer afhankelijk van heel wat zaken: de aarde, het zaad, het water en het licht. Dit zijn onmisbare elementen die de mens niet helemaal zelf in handen heeft. Ook wij hebben in ons leven niet alles in de hand. We willen ook bidden om courage, om voort te doen, ook al slaat het wel eens tegen in het leven. Het is goed om in ons dagelijks jachtig bestaan hierbij stil te staan en God te vragen met ons mee op weg te gaan , Hem  hiervoor zijn zegen te vragen.

  • God, leer ons genieten van de natuur zoals ze komt uit uw scheppende hand en zoals ze door de arbeid van mensen wordt geboetseerd en vruchtbaar gemaakt.
  • God, geef dat wij onze talenten gebruiken in dienst van onze medemensen, voor een betere wereld, voor meer solidariteit, voor meer vriendschap en goedheid, voor de voltooiing van de schepping.
  • God, blijf ons nabij in succes en mislukking, in vreugde en verdriet, maak ons tot een gemeenschap van mensen die blijven geloven en hopen en samenwerken aan uw Rijk.
  • God, Gij vraagt dat onze inzet de natuur vruchtbaar zou maken opdat er eten zou zijn voor iedereen, wij smeken U houd de regen niet tegen die zo nodig is voor onze akkers.

Na de verzorgde viering was er nog een aangenaam traktaat van de Landelijke Gilde.

Het was een mooie en indrukwekkende viering waarin wij de vreugde van Pasen konden ervaren.


Mariaalgebedsmoment bij de Kasteelkapel op woensdag 22 mei.
(foto's : Rita)