Sterzingende vormelingen voor de Bayakavrienden van Zr. Lieve uit Zwevezele.  
Ze zongen de mooie som samen van 128 euro.


Op zondag 22 december werd Thea Levrouw aangesteld als parochieassistente voor de Pastorale Eenheid Sint-Margaretha Lichtervelde en de parochies in Zwevezele. Daarnaast werd Dirk Watteel aangesteld als nieuw teamlid en spraken de andere teamleden opnieuw hun engagement uit. Voor deze feestelijke gebeurtenis kregen we bezoek van vicaris Marc Steen. Het was dan ook hij die de viering voorging en Thea en Dirk aanstelde.

Na de mooie viering konden we genieten van lekkere soep en broodjes. De soep was de dag ervoor gemaakt door vormelingen voor de actie Soep op de Stoep. Tijdens de receptie gingen ze rond met een collectebus om geld in te zamelen voor Welzijnszorg. Deze actie bracht maar liefst het mooie bedrag van 379 euro op.

(tekst : Thea - foto's : Christa)

 


Dit door het bijwonen van de kerstbezinning in het wzc te Zwevezele op vrijdag 27 december. Het was leuk en gezellig. Er zijn 3 van de 5 ouders gebleven. Achteraf kregen we nog een drankje aangeboden. Ik merkte dat zowel de vormelingen, de bewoners en de ouders het leuk vonden.

(foto's en tekst : Isabel)

 


Op kerstmorgen zat de St.-Jacobuskerk van Lichtervelde afgeladen vol voor de kerstdagviering. Van alle kanten waren mensen samengestroomd om het Kerstfeest te vieren in de kerk. Opmerkelijk waren er veel gezinnen met hun kinderen en waren de eerste communicanten en de vormelingen ook op post. Ze brachten na de homilie een kaarsje tot bij de kribbe. Een aantal vormelingen en kinderen werkten ook mee. Een mooie ploeg misdienaars diende de mis en Margali zorgde met mooie kerstliederen voor een passende kerstsfeer o.l.v. van hun dirigent Koen ondersteund door de pianist Pol en koster-organist Pieter. Je voelde een warme kerstsfeer in de kerk in een sterk gedragen viering. Het is hartverwarmend en hoopgevend naar de toekomst toe. Maar zo'n kerstviering kan maar slagen dankzij de medewerking van vele mensen. We zijn hen dan ook daarvoor heel dankbaar. Mag de vreugde van het kerstfeest nog lang blijven nazinderen in het nieuwe jaar! 


Op Kerstavond liep de St.-Aldegondiskerk vol voor de feestelijke kerstviering.
Ook de vormelingen waren talrijk op post. Het mannenkoor Gaudeamus Igitur samen met hun muzikanten o.l.v. Joost Vanbrussel luisterden de viering op met mooie kerstgezangen waarin we ook samen veel konden meezingen. Het was deugddoend te zien hoe mensen uit de 4 parochies samenkwamen om het Kerstfeest in te zetten met de verzorgde eucharistieviering en hoe de kerk nog eens gevuld was met vele mensen. Bij de aanvang van de viering werd het vredeslicht uit Bethlehem meegedragen. De vormelingen werden bij de geloofsbelijdenis uitgenodigd om een kaarsje bij de kerststal te komen plaatsen. Ook de kerk was feestelijk versierd en sfeervol met kaarsen verlicht.  Dank aan de mensen die voor en achter de schermen meegewerkt hebben aan het welslagen van deze hartverwarmende kerstavondviering.                                                                                             


Hieronder enkele foto's van de Kerstviering met de St.-Henricusschool  te Torhout.  Deze viering werd verzorgd door het tweede leerjaar van Juffrouw Eveline.

 


Na de start van het Vormsel in Zwevezele, schoot ook de vormselwerking in onze Pastorale eenheid Sint-Margaretha uit de startblokken op zaterdag 14 december. Alle vormelingen van Lichtervelde en Sint-Henricus werden samen met hun tochtgenoot verwacht in de Sint-Jacobuskerk voor een vormseltocht. De vormeling en hun tochtgenoot gingen samen op weg langs zeven ankerpunten: geboorte, doopsel, zalven, handen, tafel, toekomst en kruis. Bij elk ankerpunt ontstond een gesprek tussen vormeling en tochtgenoot door de verschillende opdrachten die bij de ankerpunten hoorden. Zo kon de tochtgenoot aan de vormeling vertellen over hun geboorte en doop. Bij het ankerpunten zalven werd dan weer geluisterd naar het verhaal over de zalving van koning David en werd een kruiswoordraadsel opgelost. Verder werd stilgestaan bij de betekenis van de handoplegging, het Laatste Avondmaal en het kruisje dat de vormelingen krijgen. Tot slot werd nagedacht over wat het betekent om christen te zijn.

Om hun naam op te geven, schreven alle vormelingen hun naam op een groot kruis. Dit kruis werd tijdens de engagementsviering die volgde op de vormseltocht vooraan in de kerk gezet. Tijdens deze viering spraken de vormelingen uit: “Ja, ik wil gevormd worden”. Als bevestiging en teken van dit engagement ontvingen de vormelingen een kruisje van hun tochtgenoot. Wanneer we dit kruisje dragen, tonen we aan de buitenwereld dat we dit jaar ons Vormsel mogen ontvangen. Dit kruisje mogen we met veel trots dragen naar alle activiteiten voor het Vormsel.

 (foto's en tekst : Thea)

 


Deze enthousiaste groep o.l.v. de bezielende leiding van Erwin bezorgt de 80+ jarigen namens de werkgroep en de parochie een verjaardagskaart. We willen deze mensen danken voor hun inzet en hun bezoekjes bij de ouderen van onze parochie. Zo werken ze samen mee aan een zorgzame parochiegemeenschap!
Op de foto kan men Maria, Bernadette, Trui, Herman, Thérèse en Erwin terugvinden. Rita ontbreekt op de foto.

 


Op zaterdag 7 december kwamen alle vormelingen van Zwevezele samen in de Sint-Aldegondiskerk voor de start van het Vormsel. Samen met hun tochtgenoot (iemand die mee met hen op weg gaat) gingen ze op tocht langs zeven ankerpunten: geboorte, doopsel, zalven, handen, tafel, toekomst en kruis. Bij elk ankerpunt was er een opdracht zoals een gesprek over je geboorte en doop, een kruiswoordraadsel oplossen of een kaarsje aansteken.

Ook schreven ze allemaal hun naam op het grote kruis om zo hun naam op te geven voor het Vormsel. Dit kruis werd dan tijdens de engagementsviering die volgde op de vormseltocht vooraan in de kerk gezet. In deze viering spraken de kandidaat-vormelingen hun engagement uit om het Vormsel te ontvangen. Als teken van dat engagement ontvingen de vormelingen tijdens de viering een kruisje van hun tochtgenoot.

(foto's en tekst : Thea)