Gebedsmoment aan de kapel Leenknegt hoek Hazelstraat en de Turkijestraat op woensdag 15 mei.


Woensdagnamiddag werd aan de Lourdesgrot aan het Woonzorgcentrum ' t Hof de rozenkrans gebeden. Met dank aan de mensen die gedurende het jaar en bijzonder in deze Mariamaand goed voor de grot zorgen.


In het weekend van 27-28 april ontvingen 59 jongens en meisjes het vormsel in de St.-Jacobuskerk en 15 in de St.-Henricuskerk.


Ook in 2019 zijn we zeer tevreden met het resultaat van de kaartenverkoop van de Vrienden van Lourdes in onze pastorale eenheid.  Op de trekking van zondag 12 mei 2019 werden namelijk 12 reisbeurzen verloot. Voor het vierde jaar op rij hebben we hetzelfde aantal reisbeurzen kunnen verloten. Elke winnaar ontvangt 500 euro wanneer een erkende Lourdesreis wordt gemaakt. De winnende loten van 2019 blijven geldig tot en met 31 december 2022. Iedere winnaar ontvangt persoonlijk een brief via zijn propagandist.

Graag willen wij alle parochianen en mensen die de Vrienden van Lourdes steunen van harte bedanken voor de vriendelijke ontvangst van de propagandisten. Velen zijn blij als de propagendist terug langs komt. Dit betekent dan even tijd voor een leuke babbel, een luisterend oor bij oudere mensen of alleenstaanden,  jonge mensen die enthousiast vertellen over hun toekomstplannen, ieder heeft zijn verhaal. Ook als propagandist is het leuk om veel van die mensen terug te zien.

 Ook een oprecht woord van dank aan de 35 propagandisten van onze pastorale eenheid die zich dit jaar opnieuw hebben ingezet en een deel van hun vrije tijd aan de kaartenverkoop hebben besteed. Dank u wel daarvoor en we hopen u in 2020 terug tot onze enthousiaste groep propagandisten te mogen rekenen.

Hieronder de lijst met winnaars:

 • Debusschere – Verpoort   nr. 2067
 • Missinne Rudy   nr. 2174
 • Claeys Rita   nr. 2510
 • Deneweth Eric   nr. 2580
 • Gunst Koen   nr. 2829
 • Ramaut Jeanne   nr. 2959
 • Degrande Els   nr. 3003
 • Vanmaele Lia   nr. 3132
 • Vanaverbeke Guido   Nr. 3299
 • Denise Vansevenandt   Nr. 1163
 • Delaere Cecile   nr. 0104
 • Honoré Mariette   nr. 0114

 


Gebedsmoment bij de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes (1958) in de Kwakkelstraat Torhout.


Reeds verschillende jaren wordt op Goede Vrijdag in de St.-Jacobuskerk te Lichtervelde een evocatie rond het lijdensverhaal gebracht. Ondertussen kan men stilaan beginnen spreken van een traditie. Via mond aan mond reclame en ook dankzij de pers is dit ook buiten onze pastorale eenheid bekend geworden. We mogen telkens ongeveer 250 mensen in onze kerk verwelkomen. Dit jaar werd het record verbroken en zijn we trots dat er 300 toeschouwers aanwezig waren.

Het is ieder jaar voor de werkgroep een uitdaging om op Goede Vrijdag een zinvolle evocatie van het oude lijdensverhaal te brengen. Telkens zoeken ze naar een andere invalshoek, een andere media-vorm, evocatie, gesproken, gezongen, ….

Dit jaar werd voor een volledig andere invalshoek gekozen. Omdat de 18 jarige Lukas Gunst uit Lichtervelde reeds met succes een schoolmusical en een totaalspektakel schreef besloot de werkgroep om bij hem ten rade te gaan. Lukas is vroeger nog acoliet geweest en met de steun van zijn ouders en zussen geeft hem dit voldoende feeling om zich aan een nieuw concept te wagen. Hij ging de uitdaging graag aan om het passieverhaal in een hedendaags kleedje te steken.

Er werd rond tafel gezeten, de krijtlijnen  voor het verhaal werden uitgezet, teksten besproken, plaatselijke acteurs gezocht. Lukas schreef alle teksten in dialoogvorm en verzorgde ook zelf de regie. Een affiche en flyers werden ontworpen. Er volgenden verschillende repetities en de nodige licht-, projectie- en klankinstallaties werden besteld. Ook hiervoor werden mensen gezocht om dit alles te bedienen.

Vrijdag 19 april 2019 om 19u.00  was het zover. De evocatie “Goede Vrijdag Nu” werd gebracht.

 • Het hoofdpersonage Kristien is de moderne Jezus van het verhaal.
 • In de openingsscène zitten Kristien en Jezus rug aan rug te wachten wat gaat gebeuren.
 • Wachten op een nieuw hart, wachten op de soldaten, ……..
 • Zij kampt met hartproblemen, maar zet zich toch vrijwillig in voor een praatgroep vol verslaafden. Elk personage is een weerspiegeling van personen uit het passieverhaal.
 • Met dit verhaal wil Lukas het taboe rond verslaving doorbreken. Het wordt een verhaal van vallen en weer opstaan, van spijt en kunnen vergeven, van vriendschap en er zijn voor elkaar…….
 • Naar het einde toe ontmoet Jezus terug Kristien, overloopt haar levensverhaal en wijst op de raakpunten met het passieverhaal.

 Deze prachtige evocatie duurde één uur. De vele positieve reacties direct na de voorstelling en nog lang nadien waren voor Lukas, acteurs, souffleur, mensen van de techniek, organist  en werkgroep de mooiste complimenten en voor de werkgroep de stimulans om er volgend jaar weer iets bijzonders van te maken.

En ja, het is misschien wel een cliché, maar de afwezigen hadden weer eens ongelijk.
Met een grote dankjewel aan iedereen die hier aan meewerkte!

(Tekst : Johnny  - Foto's : Daniel)


Op de vooravond van de meimaand-Mariamaand hielden we traditiegetrouw onze bedevaart naar de Veldkapel. Een mooie groep mensen kwam er samen om te bidden en te zingen Maria ter ere. Op het einde van de mooie gebedsviering werden de verschillende mensen, die tijdens de meimaand voorbidden aan één van de verschillende Mariakapelletjes in onze pastorale eenheid, gezonden met een gebedskaars. Dank aan hen die weerom zorgden dat de Veldkapel werd opgefrist tegen de meimaand.


Enkele sfeerbeelden van de vormselwake met alle vormelingen van onze pastorale eenheid in voorbereiding van het vormsel. 2 symbolen stonden er centraal: vuur en olie. Samen hebben we gebeden om de komst van de H. Geest over deze jongens en meisjes opdat ze enthousiaste christenen mogen worden.


Met Pasen vierden we in beide kerken van onze pastorale eenheid op een feestelijke wijze de Verrijzenis van Jezus. Beide kerkkoren werkten mee in hun eigen viering alsook de vormelingen. Tijdens de vieringen hernieuwden we ook onze doopbeloften en werden we besprenkeld met het nieuwe doopwater. Er was ook telkens een grote opkomst. Zo konden we ook opnieuw de vreugde van Pasen ervaren en werden we uitgenodigd om deze ook uit te dragen.


Op paaszaterdag werd de paaswake aangevat met de zegening van het paasvuur en het aansteken van de nieuwe paaskaars.

De beide koren van onze pastorale eenheid o.l.v. dirigent Laurens Geeraert en begeleid door pianist Pol Vangheluwe en organist Pieter Van Waesberghe verleenden hun medewerking en zetten hun beste beentje voor. Ook de misdienaarsploeg tekende naar jaarlijkse gewoonte present. Ook een aantal vormelingen werkten mee en zongen het alleluia voor. Na het beluisteren van de lezingen met op het einde de aankondiging van de verrijzenis en het zegenen van het doopwater werd op een feestelijke wijze eucharistie gevierd.

Het was een mooie en indrukwekkende viering waarin wij de vreugde van Pasen konden ervaren.


Op Goede Vrijdag om 3 uur in de namiddag was er de liturgische viering in het woonzorgcentrum waarbij de parochie aansloot. Een stemmige viering met medewerking van Lisenko o.l.v. hun nieuwe dirigent Geert Steelant.


Op Witte Donderdag kwamen we samen in de Sint-Henricuskerk van Torhout voor de gemeenschappelijke viering van het Laatste Avondmaal. Er was in de viering ook de voetwassing van 12 mensen uit onze gemeenschap.
Aansluitend bij de viering was er ook nog stille aanbidding in de weekdagkapel.


Enkele foto's van de Palmzondagvieringen in onze Pastorale Eenheid.


Een groep van 18 verzamelde om 18.30u aan de pastorie voor de jaarlijkse lectorenavond.  Allen vonden vlot een plaatsje in de wagens van de vrijwillige chauffeurs. De gps diende niet ingeschakeld te worden : De weg naar Zevenkerken was gekend. Marleen Palfliet, diocesaan medewerkster, gaf ons een korte intro en dan volgde de rondleiding in de permanente tentoonstelling. Over Mozes, Abraham, David, de kleine Adam in het voorleesboek - die de wereld wil veranderen maar tot de vaststelling komt dat hij daar niet echt in slaagt -  de koran, de bijbelse geschriften en hun herkomst, de mensen en volkeren van zo lang geleden tot wat we nu zijn vertelde ze vlot en bracht ze ons wegwijs in die geschiedenis. Daarna kregen we nog ruim een halfuurtje om met de audiofoon op eigen tempo bepaalde items nog wat nader uitgelegd te krijgen. Via nummertjes is het makkelijk kiezen waarover je nog meer wilde weten. Ruim 100 uren uitleg is beschikbaar..... Dus reden temeer om eens terug te keren.

Bijpraten konden we in een gezellige sfeer. Met een belegd broodje,  een koffie, thee of frisdrank stilden we onze honger.

Trees die na 30 jaar stopt in het vak van lector zijn werd met een bloemetje bedacht. De jongste lector Brecht mocht er de 3 zoenen bijgeven. 

Het was een deugddoende avond om vanuit de parochie onze lectoren te bedanken voor hun inzet.

(Tekst : Rita)


Op zondag 31 maart waren we met velen aanwezig op het solidair maal t.v.v. Broederlijk Delen.
Hier enkele foto's :


Op zondag 24 maart was er opnieuw een succesvolle uitgave van Zondag-Zindag: catechese op zondag rond de veertigdagentijd en Broederlijk Delen.

De kleuters zorgden voor de guacamole bij de aperitiefstop terwijl kinderen uit de lagere school een bloemetje plantten en leerden hoe ze het met veel geduld moeten verzorgen.

De kinderen die zich voorbereiden op hun Eerste Communie knutselden een zonnetje en stonden stil bij het verloop van de eucharistie. Ze werden hierbij geholpen door enkele leerkrachten en bereidwillige ouders.

Vormelingen hadden samen met hun tochtgenoten een verdiepende catechese rond Let it shine. Ondertussen repeteerde het vrijwilligerskoortje naarstig om de liederen te brengen in de eucharistieviering. De volwassenen luisterden naar een enthousiast getuigenis van Joke Vandewalle die op inleefreis trok naar Guatemala.

Na de mooie viering was er dan de aperitiefstop van Broederlijk Delen verzorgd door enkele vormelingen en de werkgroep Broederlijk Delen en die het superresultaat van 383,45 euro bijeen bracht.

Het was weerom een deugddoende kerkervaring voor klein en groot waarin we wat dichter mochten groeien naar elkaar en sterker werden in ons geloof.


Guillermo Santillana uit Guatemala was te gast in Lichtervelde, dit voor de winnende Mural van Simon Bruneel.  Alsook Ann Maes van Broederlijk Delen West-Vlaanderen was erbij.

Enkele leden van de werkgroep verwelkomden de kunstenaar ten huize Bruneel waar we gastvrij werden ontvangen.

Hieronder Simon aan het woord omtrent zijn Mural.

De 2 nissen in de muur stellen elk op hun manier een vorm van de natuur voor. Het linkse gedeelte is een zieke natuur: ziek door vervuiling, ontbossing, plastic soup,... Niet bepaald vrolijk.
Het rechtse gedeelte is de voorstelling van een gezonde natuur: vol leven, vol kleur. Die kleuren worden gevoed doordat men ze zelf blaast in het troosteloze kluwen die de zieke planeet (op het linker vlak) achterlaat. Een metafoor om vooral niet op te geven, om met z’n allen te blijven investeren in een gezonde planeet. Zo zullen we met z’n allen er blijven positieve gevolgen van kunnen plukken.