DECREET

BETREFFENDE AANPASSING VAN DECANATEN

We zijn in het bisdom Brugge volop op weg naar een hertekening van bepaalde decanale grenzen, met het oog op het vormen van 10 decanaten. Een paar belangrijke stappen in dit proces worden nu verder gezet.

Na consultatie door de bisschoppelijk gedelegeerde voor de parochies van de betrokken hoofdverantwoordelijken en
na overleg in de diocesane beleidsploeg
heb ik beslist dat:

De parochies van de federatie Beernem zullen niet langer behoren tot het decanaat Brugge-Zuid, maar zullen met ingang van 15 september gevoegd worden bij het decanaat Tielt.

De parochies van Zwevezele, met name Sint-Aldegondis en Sint-Jozef, met ingang van 15 september 2019, vooral omwille van praktische redenen, opnieuw gevoegd worden bij het decanaat Tielt.

De parochies van Zwevezele zullen dan ook fungeren in een pastoraal samenwerkingsverband met de Pastorale Eenheid H. Margaretha Lichtervelde onder leiding van pastoor Marc Vantyghem.

Met ingang van 1 januari 2020 het decanaat Gistel wordt opgeheven en fuseert met het decanaat Torhout. Vanaf dan komt het decanaat Torhout-Gistel tot stand.

Dit decreet wordt van kracht op 15 september 2019.

Gegeven te Brugge, op 23 augustus 2019.

+ Lode Aerts

Bisschop van Brugge